“Hangi Derse Nasıl Çalışmalı?” serisinin dokuzuncu dersi olan “Felsefe Dersine Nasıl Çalışılmalı?” konulu yazımıza hoş geldiniz.

Hangi Derse Nasıl Çalışmalı - Felsefe Grubu

Her ne kadar açıkça belli olmasa da öğrenciyi diğer rakiplerinden ayıran belirleyici bir alandır sosyal bilimler. Ağırlıklı olarak Türkçe ve matematik çalışan bir öğrenciyi diğer rakiplerinden ayıracak olan da bu alandır. Geçmiş yıllarda YGS ve LYS puan türünde getirisine bakıldığında üniversite hayali kuran öğrenciler tarafından göz ardı edilemeyecek nitelikteydi. Yeni sistemle birlikte soruların katsayısındaki yüzdelik eşitlik (standart sapmasız ham puanların eşit olması) dersi daha da değerli hale getirdi. Bu yüzden de öğrencilerin felsefe grubu derslerine en az diğer derslere verdikleri önem kadar önem vermelerini tavsiye ederim.

Felsefe Dersine Nasıl Çalışılmalı?

Felsefe dersinde ezberlemekten ziyade yorum gücü kazanmak ve özellikle soru çözme yöntemini öğrenmek önemlidir.

 

Yeni sistem (YKS) de 1. Oturum (TYT) bir zamanla yarış sınavıdır. Mesele 135 dakikada 120 soruyu görebilmektir. Ve felsefe dersi sınavlarda genelde en sona bırakılır. Sınavın yoğunluğundan ve yorgunluğundan dolayı son 5-10 dakika kala etkili bir okuma yapabilmeniz için iyi bir kitap okuyucusu olmak gerekir. Yazdıklarım aynı şekilde 2. Oturum (AYT) için de geçerlidir. Paragrafları hem hızlı okuyup, hem de anlamak, zamanla yarış içerisindeyken büyük bir çaba ister. Bu nedenle okuma düzeyinizi ve soru çözme yeteneğinizi geliştirmek için felsefi okuma faaliyetlerine önem vermelisiniz. Anlama, kavrama ve yorumlama becerilerinin geliştirilmesi için, ayrıca bol bol soru çözülmelidir.

Felsefe Dersine Nasıl Çalışılmalı ? Felsefe Dersini Küçümsemeyin

Zaten iyi bir felsefe sorusu çözen öğrenci olmak istiyorsanız her şeyden önce soyut düşünmeyi gerektiren bir dersin sorularını çözdüğünüzü unutmamalısınız. Ayrıca felsefe konularını ezberleyerek felsefe konularına hakim olacağınızı düşünmemelisiniz. Çünkü felsefe iyi yorumlama gücüne sahip olmayı ve felsefe kavramlarına hakim olmayı isteyen bir derstir. Bu da ancak çok soru çözerek öğrencinin anlama ve yorumlama gücünü geliştirmesine bağlıdır.

 

Bazen felsefe grubu soruları, Türkçe paragraf soruları gibi uzun ve zor görünen sorular gibi de algılanabilir. Ancak öğrenci bu korkuyu yenerse, aslında o tanıdık olmayan kavramların sorunun bütününü çok etkilemediğini ve biraz uğraşınca o kavramlara çok da takılmadan soruyu rahatlıkla çözebileceğini görür. Ayrıca son yıllarda bu konu o kadar çok eleştiri aldı ki soru tarzında bariz değişikliklere gidildi. Son yıllara kadar sorular, tamamen okuma ve anlamaya dayalı olsa da, son yıllarda ÖSYM soru tarzını değiştirmiş ve felsefe ile ilgili kavramlara da hakim olmayı gerekli kılan sorular sormaya başlamıştır.

Felsefe Dersine Nasıl Çalışılmalı ? Doğru Bir Şekilde Çalışmak İçin…

Soruda bir konu hakkında açıklama yapılıp, bir tanımın ne olduğu veya hangi genellemeye gidileceği sorulmuşsa, sadece verilen bilgilere göre düşünün. Soru çözerken kendi duygu, düşünce ve önyargılarınızı bir kenara bırakın. (Tüm dersler için geçerli bir cümle olsa da özellikle en çok felsefede yapılan bir hatadır.) Cevap, sizin düşünce tarzınıza uygun olmayabilir. Okulda hiç felsefe grubu dersi görmemiş bir aday bile soruların mantığını kavrayacak kadar çalışırsa, felsefe sorularını rahatlıkla çözebilir. Temel terimleri bilerek, bol test çözülerek ve sadece geçmiş yıllardaki YGS soruları bile incelenerek bu konuda yeterli düzeye gelinebilir.

Felsefe Dersine Nasıl Çalışılmalı ? Bilmediğimiz Kelimeler İçin Ne Yapılmalı ?

Soru çözerken bilmediğiniz bir kelime ile karşılaştığınızda paragrafın genel anlatımından çıkarmaya çalışmak yerine vaktimiz varken o kelimenin tam karşılığını araştırmalı ve bir yere not etmelisiniz ki soru çözerken aynı zamanda öğrenmeye de devam edebilesiniz.

 

Bazen bazı sorularda hiç tanımadığınız düşünür, isim veya kavramlarla karşılaştığınızda bile, soruyu yanıtlayamayacağınızı düşünmeyin. Yanıtın paragrafın içinde bulunabileceğini asla unutmayın. Israrlı ve dikkatli bir ince okuma yapın.

 

Ayrıca felsefe sorularını çözdüğünüzde göreceksiniz ki cevabı içinde olan sorular ağırlıktadır. Felsefe soruları ağırlıklı olarak paragraf çözme üzerinedir. Ancak paragraf çözme becerisine sahip olmak felsefe sorularının üstesinden geleceğiniz anlamına gelmez. Çünkü paragraf sorularından farklı olarak felsefe soruları felsefe kavramlarını iyi bilmeyi ve bu kavramların ne anlama geldiğini de bilmeyi gerektirir. Bu yüzden felsefe sorularında felsefe terminolojisine tam anlamıyla hakim olmak gerekiyor.

 

AYTfelsefe grubu sınavına girecek olan öğrencilere şunu söylemek gerek, AYT bilgi ağırlıklı bir sınav olacağından bu konulara yüzeysel bir çalışmadan ziyade derinlemesine bir çalışma ile hakim olacaklardır.  Çünkü yüzeysel hakimiyet bilgi ağırlıklı bir sınavın sorularını çözmede yeterli olmayacaktır. Bu yüzden disiplinli bir çalışma içerisinde AYT’ye hazırlanmanızı tavsiye ederim.

 

Felsefî disiplinleri ve o düşünürlerin görüşlerini bilmek, felsefî terminolojiye hakim olmak da gerekir. Özellikle Sözel öğrencilerin ve AYT’ye girecek olan diğer öğrencilerin bu konuda daha çok özen göstererek gerekli çalışmaları yapmaları gerekmektedir. Örneğin bir soru “Empirist bir filozof olan….. “ diye başlarsa, ‘Emprizm’in ne olduğunu bilmeniz, paragrafı doğru yorumlamanızda size oldukça önemli katlılar sağlayacaktır.

 

Psikoloji dersine çalışırken ise, not tutulmalı, günlük tekrarlar yapılmalıdır. Kelime, kavram, ekoller, bilinmeli; geçmiş yılların soruları da mutlaka çözülmelidir. Çünkü Psikoloji soruları, hem yoruma dayalı hem de bilgi sorularıdır. Bazı soruları, konuları bilmeden çözmek maalesef çok mümkün değildir. Maalesef, öğrencilerin psikoloji sorularını genelde kolay olarak gördükleri ve yeterli düzeyde pratik yapmadıkları için AYT sınavında bu soruları yanlış yaptıkları veya yapamadıkları da görülebilmektedir.

 

Bu bakımdan özellikle, Sözel öğrencilerin ve/veya sözel alanda tercih yapmayı düşünen diğer alanlardaki öğrencilerin (TM, MF veya Meslek Liseli) bu konuda çok daha dikkatli olmaları gerekmektedir.

 

Felsefede olduğu gibi Psikolojide de bazı kavramları ( pekiştirme, güdü, güdülenme, koşullanma, transfer vs…)  öğrenmeniz önemlidir.

 

Öğrenme psikolojisi ile sosyal psikoloji bu dersin temel dokusu gibidir. Özellikle bu iki konuya çok iyi çalışmalısınız.

 

Bu derste öğreneceğiniz savunma mekanizmaları, zeka, kişilik, benlik, vs. konular günlük hayatta işinize çok yarayacaktır. Bu konuları iyi öğrenmeniz sosyal hayatta insanların davranışlarını daha iyi analiz etmenizi sağlayacaktır.

 

Sosyoloji dersi ise psikolojiye göre daha kolay bir derstir. Genelde toplum içinde tecrübe ettiğimiz konuları kapsar. Anlaması daha kolaydır. Soruların çok azı bilgiyi gerektirir ve soruların geneli felsefe soruları gibi daha çok yorum ve analiz sorularıdır. Her derste olduğu gibi, sosyoloji için de kelime ve kavramlarını bilmek, test çözerek tekrar yapmak oldukça önemlidir.

 

Sosyoloji sorularındaki uzun paragraflar asla gözünüzü korkutmamalı. Sosyolojiye ait bazı terimleri bildikten sonra bu tür soruları kolaylıkla yapabilirsiniz.

 

Ekonomi, toplumsal yapı, toplumsal ilişkiler, toplumsal değişme ve kültür bu dersin en önemli konularıdır.

 

Öğrenciler sosyoloji dersinde genellikle “ekonomi” konusunda bocalama yaşarlar. Ekonomi konusuna çalışırken “kitabi bilgilerin” içinde boğulmamalı, bilakis öğrendiğiniz bu kavramların günlük hayattaki yansımalarını özümsemelisiniz. Özellikle enflasyon, devalüasyon, sermaye, sendika vs. kavramları iyice öğrenmeniz sizin için ufuk açıcı olacağı gibi topluma farklı bir bakış açısıyla bakmanızı sağlayacaktır.

 

Mantık dersi ise, bütün felsefe grubu içinde en zor olan derstir. Öğrencilerin yorumla yapabilecekleri sorular olduğu gibi, tamamen bilgiye dayalı sorular ve konular da bulunmaktadır. Bu dersle ilgili sözel alan öğrencilerin, derslerini dikkatli bir şekilde dinlemeleri, anlamadıkları yerleri öğretmenlerine sormaları ve sürekli test çözerek bilgilerini mutlaka pekiştirmeleri gerekmektedir. Çünkü bu ders bir bakıma sözel öğrencilerin birbirlerini eledikleri önemli alan derslerindedir. Özellikle AYT’ye girecek olan sözel öğrencilerin bu dersten kesinlikle soru kaçırma lüksleri yoktur.

 

Akıl ilkeleri, önermeler, önermeler arası ilişkiler, kıyas ve sembolik mantık bu testin belli başlı konularını oluşturmaktadır.

 

Özellikle “sembolik mantık” asla hafife alınacak bir konu değildir. Sözelden sınava hazırlanan öğrencilerin bu konuya gereken önemi vermeleri gerekmektedir.

Geçmiş yıllarda mantık dersinden çıkan soruları incelemeniz yararlı olacaktır.

 

“Felsefe Dersine Nasıl Çalışılmalı” yazımız sonlanırken bir sonraki “Hangi Derse Nasıl Çalışmalı” konulu yazımızda buluşmak üzere.

Sevgiyle kalın…

 

Sosyal medya hesaplarından takip ederek canlı yayınlara katılıp çizelgelerin kullanımı hakkında daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Canlı Yayınlar;

Instagram Sayfamız: Danışman Akadem

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir