1.Dönem Coğrafya Konuları ve Müfredatı

11.1 Doğal Sistemler

 • Biyoçeşitliliğin oluşumunda ve azalmasında etkili olan faktörler
 • Ekosistemi oluşturan unsurlar
 • Madde döngüleri ve enerji akışı
 • Su ekosistemleri

11.2 Beşeri Sistemler

 • Ülkelerin farklı dönemlerine ait nüfus politikaları ve sonuçları
 • Türkiye’nin uyguladığı nüfus politikaları ve gerekçeleri
 • Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına bağlı oluşabilecek senaryolar
 • Şehirlerin fonksiyonel özellikleri ile küresel ve bölgesel etkileri
 • Türkiye’de fonksiyonel özelliklerine göre şehirler
 • Türkiye’deki kır yerleşme tipleri; üretim, dağıtım ve tüketimi etkileyen doğal ve beşerî unsurlar
 • Üretim, dağıtım ve tüketim sektörlerinin ekonomiye etkisi
 • Dünyada ve Türkiye’de doğal kaynak- ekonomi ilişkisi
 • Türkiye’de uygulanan ekonomi politikaları ve ekonominin sektörel dağılımı

2.Dönem Coğrafya Konuları ve Müfredatı

 • Türkiye’de tarım sektörünün özellikleri ve ekonomideki yeri
 • Türkiye’nin madenleri ve enerji kaynakları
 • Türkiye’de sanayi sektörünün özellikleri ve ekonomideki konuları

11.3 Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler

 • Dünya üzerinde ilk kültür merkezleri
 • Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışı
 • Türk kültürünün yayılış alanları
 • Türkiye’nin tarih boyunca medeniyetler merkezi olmasının nedenleri
 • Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaretle ham madde, üretim ve pazar alanları
 • Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolü
 • Sanayileşmiş bir ülkenin sanayileşme süreci
 • Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerde tarım-ekonomi ilişkisi
 • Bölgesel ve küresel ölçekte örgütler

11.4 Çevre ve Toplum

 • Oluşum şekillerine göre çevre sorunları
 • Maden ve enerji kaynakları kullanımının çevre üzerindeki etkileri
 • Yenilenemeyen kaynakların kullanımı
 • Farklı gelişmişliğe sahip ülkelerdeki doğal kaynak kullanımının çevresel sonuçları
 • Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaların çevre üzerindeki etkisi
 • Çevre sorunlarının oluşum, yayılma süreçleri ve küresel etkileri
 • Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir