10. Sınıf Edebiyat Konuları

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ

 • Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi
 • Türk Edebiyatının Dönemleri
 • Türkçenin Tarihî Gelişimi

HİKÂYE

 • Dede Korkut Hikâyeleri
 • Halk Hikâyesi
 • Mesnevi
 • Tanzimat Dönemi’nde Hikâye
 • Servetifünun Dönemi’nde Hikâye
 • Edebiyat Dönemi’nde Hikâye
 • Fiilimsiler

ŞİİR

 • İslamiyet’in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi)
 • Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı
 • Halk Şiiri
 • Divan Şiiri
 • İsim Tamlamaları [Yazım ve Noktalama]

DESTAN/EFSANE

 • Destan
 • Efsane
 • Sıfat Tamlamaları [Yazım ve Noktalama]

ROMAN

 • Dünya Edebiyatında Roman
 • Tanzimat Dönemi’nde Roman
 • Servetifünun Dönemi’nde Roman
 • Millî Edebiyat Dönemi’nde Roman
 • Cümle Türleri (Anlamına Göre) [Yazım ve Noktalama]

TİYATRO

 • Tiyatro
 • Batı Etkisindeki Türk Tiyatrosu
 • Cümle Türleri (Yüklemine Göre) [Yazım ve Noktalama]

ANI (HATIRA)

 • Anı (Hatıra)
 • Cümle Türleri (Yapısına Göre) [Yazım ve Noktalama]

HABER METNİ

 • Haber Nedir?
 • Haber Yazma Teknikleri
 • Cümle Türleri [Yazım ve Noktalama]

GEZİ YAZISI

 • Gezi Yazısı
 • Cümle Türleri [Yazım ve Noktalama]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir